SALVATOR -  Jelenleg nem rendelhető!          

Ár: 84 000 ft (263 Euro) magyar nyelvű aktiváló protokollal együtt

  "Az emberi lét része az egésznek, amit mi „Világegyetemnek” hívunk; egy olyan rész,  melyet behatárol a tér és az idő. Az ember úgy tapasztalja meg önmagát, gondolatait,  érzéseit, mint ami elkülönül a többitől, tudata egyfajta optikai csalódást okoz.

 E téveszme börtön számunkra, korlátozza személyes vágyainkat, és hogy szeretteinket   közelebb érezhessük. A mi feladatunk, hogy kiszabadítsuk magunkat ebből a börtönből,  kitágítván a kört, hogy beletartozzon az összes élőlény és a természet a maga    szépségével. Senki sem képes elérni ecélt, de ha küzdünk érte, az már önmagában a  szabadulás felé vezet, és belső biztonságunk alapjait adja.” Einstein

A SALVATOR a Kolcov "művek" legújabb csodás felfedezése és alkotása. Az emberi tudat energia - információ szintű megtisztítására, harmonizálására szolgál. A SALVATOR MŰTÁRGYAT kézhezvéve, az "alvó" szerkezetet konfigurálni kell  tulajdonosának a  saját tudatával. Erre megvan a megfelelő protokol, amit a SALVATORRAL együtt szállítanak. Ezt követően, kizárólag a szinkronban lévő tudattal való kapcsolatépítésre, tisztításra és harmonizálásra szolgál. Ne is adjuk nagyon más kezébe, ne készítsünk róla nyilvános képet felülnézetből. A SALVATOR EGY SZEMÉLYES TÁRGY! 

SALVATOR

Későlatin szó, jelentése „Megváltó”

Ez egy új módszer az emberi agy alkotó (kognitív) lehetőségeinek, valamint a tudat és az emberi szervezet finom szerkezetének fejlesztésére, az információ továbbításának és vételének különleges technológiája segítségével.

Ez az új gyógyászati koncepció az agy azon molekuláris biológiai folyamatain alapszik, melyek az emlékezésért és a képi látásmódért felelősek.

A SALVATOR segít helyreállítani egészségét, korrigálni a genetikai programokat, s javítja szociális és anyagi helyzetét.

A SALVATOR szövegekkel, képekkel, formákkal és fizikai érzékletekkel kapcsolatosasszociációkat teremt. E kapcsolatok, asszociációk mechanizmusa az Ön személyes tudatának szintjén jelentkezik, a környező világ és az Ön szervezete jelenségeinek jelképes értelmezéseként.

  A SALVATOR információs stratégiájának lényege: nem megerőszakolni az emberi gondolatot. A SALVATOR-ban minden felhasználó saját elképzelései szerint, természetének megfelelő módon valósítja meg önmagát, egyetemes algoritmusok és szimbólumok alkalmazásával.

– Megvalósítja a központi idegrendszer pozitív behangolását a nyelv alapvető tulajdonságainak segítségével – a nyelv olyan természeti objektum, melyet az evolúció épített be az agyunkba.

– Megszabadítja az emberi tudatot a valóság értelmezésének romboló programjaitól, melyeket a rendezetlenség szült (az entrópia).

– A romboló programoktól megszabadított agyfunkciók segítségével a SALVATOR „megtanítja” a testnek, hogyan legyen egészséges. Az agy hatékonyan felismeri a daganatos betegségek megelőzésére szolgáló sejtek jellemzőit, a negatív információtól mentes fehérjekomplexumok pedig kedvezően hatnak a génkészlet hatalmas területeire, serkentik a szervezetet megújító biológiai folyamatokat.

– Olyan módszereket indít be a tudatban, melyek serkentik a test emlékezetét, optimalizálják a bolygószintű és kozmikus jelenségek érzékelését, valamint a bioszféra túlélésének és védelmének tapasztalatait.

– Kitágítja az emberi tudat határait, segít helyesen értelmezni a világ képét, az élettevékenységeket kísérő jelenségeket és tárgyakat.

– A felhasználó tudatában fejleszti „a valóság megelőző alakításának mechanizmusát”. Ez segít meghozni a helyes döntéseket, kiválasztani az események optimális forgatókönyvét.

– Kisegítő eszközök alkalmazásával javítja az agy elektrofiziológiai tevékenységét.

SALVATOR, a világegyetem terve, és az emberi tudat fejlődésének evolúciós tana

Az emberi agy – a Világegyetem egyetlen ismert objektuma, mely képes tükrözni a természeti jelenségeket és azok jellemzőit, az egyetemes egység alapvető elvének talaján. A SALVATOR kihasználja az emberi tudat eme egyedülálló képességét, s így segít Önnek megteremteni a saját valóságát.

A Világmindenség mélységeiből a SALVATOR az Óriások hatalmával ruházza fel Önt.

A SALVATOR az Ön tudata erejével a Sötét Zónák természetét használja fel, hogy elnyelje a betegségek, stresszhatások, életproblémák, tökéletlenségek romboló programjait. A Fekete Csillagok szívébe irányítja őket, ahol a szupererős gravitáció képében a káosz programjai használjaki.

 Megszabadítva az emberi tudatot a kaotikus folyamatok terhétől, visszaadja neki a feladatok ésszerű értelmezése terén mutatott alkotó képességét.

A kételyek káoszát a sötétbe űzve, új megoldások fényét szerezzük meg!

A SALVATOR a kozmikus és bolygószintű jelenségekből új Tudást, új Módszert teremt az emberi tudat számára.

A SALVATOR az embert óriási tapasztalatok felé irányítja. Az ember és környezete közti energiacseréről szólnak ezek, s a rendezetlenség (entrópia) elleni küzdelemről, mely végig kísérte bolygónkon az élet fejlődését. E tapasztalatok az ember genetikai emlékezetében tárolódnak.

Ily módon a SALVATOR optimalizálja az emberi tudat, ésannak biológiai rendszere,valamint a külső világ köztikölcsönhatásokat.

A SALVATOR segítségével újra megismerjük a világot.Új harmóniát és mértéket teremtünk.

Az élet körforgásában saját világunkra találni, az állandó cserék folyamataiban az egyensúly nyugalmát megőrizni – a SALVATOR a világok tapasztalataira irányítja figyelmünket, melyek örökségünk élő mélyében rejtőznek.

Élő szervezetünk minden törvényszerűsége környezetünk Emlékeinek van alárendelve. Az utasítások génkészletünkbe vannak írva, mely az élet emlékeit egységes önfenntartó tapasztalatba sűríti. Bensőnkben ezt a SALVATOR az ember számára érthető formára alakítja vissza. Képek és érzékletek segítségével egyesíti az emberi értelmet saját biológiai rendszerével: felerősíti a jelek sokaságát, melyek a Külső Világgal kölcsönhatásban álló Belső Világegyetemet irányítják.

A Valóság Megelőző Alakításának Mechanizmusa

 Az ember testében minden folyamatot az agy indít el.

Az agyban tükröződik a Világegyetem anyagának és energiájának egysége, és átalakulásuk folyamataival való összefüggésük.

Az agy tulajdonságai és tudatunk alkotóképessége átalakíthatják a külső programokat és körülményeket, mivel nem csak saját testünkre, hanem a külső környezetre is hatnak. Szélsőséges körülmények közepette ezért képes az ember hatalmas tettekre.

 A SALVATOR segít abban, hogy széleskörűen és alkotó módon használjuk agyunk és alkotó tudatunk lehetőségeit, tisztán és helyesen hozzuk meg döntéseinket, melyek optimális valóságot teremtenek számunkra.

A hegyek vándora lépésről lépésre haladva kalapálja be kampóit a sziklába. A SALVATOR segítségével a tudat isekképpen kalapálja be kampóit a lét szirtjeibe. Feljebb és tovább – természetét visszanyerve Ön is saját csúcsai felé tör, feledve korábbi gondolatait a végleges leállásról.

 Érdekeinket helyesen megállapítva, kifogástalanul tükrözzük a világ képét tudatunk kristálytiszta vizében. Az élet által ránk kényszerített veszélyes helyzetek és kapkodó tettek sorát kikerülve, életünk jövendő eseményeit a józan ésszel összhangban éljük meg.

 Megszabadítva elménket a torzulásoktól, a SALVATOR lehetővé teszi számunkra, hogy a döntéshozatal terén az események optimális forgatókönyvét válasszuk.

 A SALVATOR felszabadítja gondolatait, helyreállítja lelke nyugalmát. Élete tájképében kinyílnak kertje virágai, képessé válik sorsa irányítására.

A SALVATOR olyan lesz, akárcsak egy régi szép gyertyatartó – mélyre hatoló jelképe a történelemnek, szépségnek, reménynek, s az embert az őselemekhez fűző kapcsolatnak.

A SALVATOR egyúttal élete része is lesz, mint az ember és a világ közti kölcsönhatások korszerű közege, mely a szellemi kultúra és a művészet örök értékeit a tudomány eredményeivel egyesíti

 Elérhető: lelekbar@gmail.com