Energia - információ: Ha meg akarjuk érteni az állítást: "A KFSZ energia információs szinten harmonizál."

"Az információ az információ, nem anyag és nem energia" Wiener

Az alábbi dolgokról fontos tudni, ha meg akarjuk érteni az állítást: "A KFSZ energia információs szinten harmonizál."
Az EMBER energialény

Minden rezgés

A minket körülvevő világ, éppen úgy mint mi magunk, mind rezgés. A világmindenség 100%-ban rezgés. Ebből 95% energia és információ. A maradék 5%-ot (csillagok, bolygók, emberek, állatok, növények, stb.) mi anyagnak nevezzük, mely nem más, mint a legsűrűbb rezgés. Nem létezik legkisebb anyagi részecske, nem létezik az anyag legkisebb eleme (építőköve), mert az is rezgés, állóhullám. Az állóhullám jellemzője, hogy csak akkor létezik, ha egy folyamatosan jelen lévő külső erő fenntartja azt jól meghatározott logisztikával. Az 5% anyag, a 95% energia és információ által van körülvéve, akár egy szivacs a víz által, egy tál vízben. A külső energia és információ nem csak körülveszi az anyagot, hanem át is hatol rajta, mint a víz a szivacson. Ezen túlmenően, a külső energia és információ egyenesen meg is határozza az anyag megnyilvánulását, viselkedését.

.Energiaáramlás

A világban minden energiaáramlás. A fény, szél, illatok, hangok, beszéd, gondolatok átadása másoknak, természeti jelenségek, stb. Az energia folyamatosan áramlik. Az energia nem csak úgy van, nem statikus, hanem dinamikus. Az élet sem statikus, hanem dinamikus. Ahogy a vérnyomásunk sem egy statikus érték, hanem dinamikusan alkalmazkodik az élethelyzeteinkhez. Az életben a mozdulatlan, statikus, jines állapot a halál. A dinamikus, jangos állapot maga az élet. Ezért illúzió azt hinni, hogy jelen társadalmunk statikusan fenn tud maradni jelen, változatlan állapotában ezer, száz vagy akár tíz évig.

Bármit mondunk, teszünk, mind energiaáramlás. Mindig energiákat szabadítunk fel, mozgatunk meg és ennek mindig meg is van a következménye. Az energiaáramlásnak van egy természetes folyamata. Mikor valakivel beszélek, az figyel rám, válaszol, én válaszolok, és ilyen módon beindul egy energiaáramlás közöttünk. Amennyiben mindketten adunk energiát, akkor kapunk is, és ez egy szinergikus hatás, azaz egy meg egy az legalább három. Így mindketten jól járunk. Adunk egy – egy egység energiát és mindketten kapunk legalább két-három egységet. A végeredmény az, hogy feltöltődünk.

Kiegyenlítődés

Egy zárt rendszerben, mint a milyen a Föld,  egy igazi alapszabály létezik, a kiegyenlítődés elve. Ahol felborul az egyensúly, ott minden erő arra törekszik, hogy újra helyreálljon az. Ha például Ausztriából ide fúj a szél, akkor Ausztriában nem keletkezik vákuum, és nálunk nem lesz túlnyomás, hanem Ausztriába beáramlik máshonnan a levegő, tőlünk pedig továbbhalad, a nyomás kiegyenlítődik.

Minden tevékenységünkre jellemző, hogy valamivel foglalkozunk, valamibe energiát fektetünk. Ilyen kategória a ház, autó, munka, feleség, férj, gyerek, szülő, számítógép, barátok, stb.

https://maga-a-valosag.com/wp-content/uploads/2012/09/energia_aramlas.jpg

Minden esetben létezik egy ideális energiamennyiség, amit az adott tevékenységbe fektetnünk kell. Ha ennél sokkal több vagy sokkal kevesebb energiát fordítunk arra az adott dologra, akkor a létezés erőinek feladata, hogy a lehető leghamarabb visszaállítsák az egyensúlyi állapotot.
A fenti ábrán, a vízszintes tengelyen látható a ráfordított, befektetett energia mennyisége, míg felette egy edényben található egy labda. A középső helyzet a stabil egyensúly. Ha a labdát kimozdítjuk az egyensúlyi helyzetéből, akkor a létezés erői, jelen esetben a gravitáció feladata lesz, hogy helyreállítsa a rendszer egyensúlyi helyzetét, azaz visszavigye a középső kiindulási pontra.

(forrás: maga-a-valosag.com)

Einstein óta tudjuk, hogy minden energia. Mi ezt szó szerint vesszük és kiegészítjük azzal a munkahipotézissel, hogy az univerzum jelenleg tudományosan még nem meghatározható alaprészecskéinek mindegyike két állapotot hordoz magában: energiát és információt. A világunkat alkotó és behálózó sokdimenziós „anyag“ tulajdonságai attól függenek, hogy milyen formában és arányban tartalmazzák ezt a két állapotot. Nem csak az általunk már ismerni vélt fizikai valóságot, hanem a most még transzcendentálisnak nevezett jelenségeket, folyamatokat is ez határozza meg. Információ/energia pl. az emberi aura (biofoton mező), minden érzelem, minden gondolat.

Ezek az univerzális alapegységek nem árnyékolhatóak le, tehát folyamatosan áramolnak az univerzumban. Vagyis: ha valahol egyszer létrejött egy gondolat, érzés, az kisugárzódik az univerzális térbe. Aki/ami erre fogékony, ezt az energia/információ csomagot (E/I csomag) magába fogadja, értelmezi, feldolgozza, majd automatikusan továbbsugározza. Megmarad az eredeti energia/információ csomag is, de létrejöhet ugyanennek egy módosult változata is. Szimbolikusan fogalmazva: minden, ami az univerzumban képes az energia/információ csomagok érzékelésére, olyan mint az üveg a fény útjában; átengedi, de megtöri, a fény módosult útvonalon, formában halad tovább. Ezzel meghatároztunk egy következő fogalmat is: az EarthGuard terminológiájában univerzális intelligencia mindaz, ami képes az energia/információcsomagok érzékelésére és átalakítására. A fenti gondolatmenetből számtalan dolog következik, csak néhány eszmefuttatás a példa kedvéért.
– Az univerzum bármelyik szegletében is születik egy gondolat, az bárhol máshol is érzékelhető. Ez a telepátia, a mélytudat-kommunikáció és a hasonló jelenségek alapja.
– Univerzális értelemben nincsenek „titkok“. Nem csak minden tettünk, hanem minden szándékunk, gondolatunk és érzésünk is örök életű és bekerül az univerzum energia/információ körforgási folyamatába.
– A sajátunknak tartott gondolataink, érzéseink valójában csak reflexiók kívülről befogadott energia/információ csomagokra.
– Nincs értelme az olyan kérdésnek: ez most álom vagy a valóság? Minden gondolat, érzés, álom a valóság része, mert energiát/információt hordoz.

Boncolgassuk a fenti gondolatmenetet tovább és vizsgáljuk meg, hogyan értelmezhető mindez az anyagi világunk „valóságában“. Az embert a földi léte során egy sokrétű és multifunkcionális energia/információ sűrítmény veszi körbe és szövi át, ezt hívja a keleti filozófia és természetgyógyászat aurának. Ez hasonló funkciót tölt be, mint a sejt esetében a sejthártya: egyrészt véd, elválaszt a környezettől, másrészt biztosítja a környezettel való kommunikációt, anyag-, információ- és energiacserét is.
Ahogy a sejt felépítését a DNS, úgy az emberi energiarendszer és test felépítését is szabályozza valami: ezt definiáljuk mi lélekként vagy tudatként (a kínai gondolkodásban ez a shen). A tudat/lélek tartalmazza az embert felépítő valamennyi energia/információ csomag időtlen esszenciáját, ez természetesen minden más tudattal rendelkező létformára is érvényes, bárhol is létezzen az univerzumban.

Ahogy a DNS is képes megváltozni külső tényezők hatására (ezt nevezzük mutációnak), úgy a lélek/tudat is dinamikusan változó energia/információ mező. A mutációk általában a környezeti változásokhoz való alkalmazkodást segítik, ez a biológiai evolúció alapja. Ugyanez univerzálisan is érvényes: a tudati energiák is egy evolúciós folyamat részesei, amely során dinamikusan változnak és megpróbálnak alkalmazkodni a környezet energetikai kihívásaihoz.

Hogy még egy kicsit bonyolítsunk a dolgon… Ahogy atomi szinten is léteznek pozitív és negatív töltésű elemi részecskék, biokémiai szinten pozitív és negatív töltésű ionok, az univerzum alap építőkövei is pozitív és negatív töltésű energia/információ csomagok. Ez a megállapítás kulcsfontosságú az univerzális evolúció folyamatának megértéséhez, ugyanis minden fejlődési folyamat csak egy viszonyítási rendszerben értelmezhető. Az, hogy egy adott mutáció, azaz változás, az evolúciós folyamatban fejlődésnek (előrelépésnek), vagy degenerációnak (visszalépésnek) tekinthető, csak attól függ, hogy adott környezeti körülmények között javul vagy romlik-e a létforma életképessége. Egy mutáció „hasznossága“ tehát csak annak a rendszernek a szintjén értelmezhető, amelynek a mutáción átesett energia/információ mező a részese.

Összefoglalva: 1. Az univerzum alapvető építőkövei energiát és információt hordoznak. Az energia és az információ egymáshoz viszonyított aránya változhat, tehát lehetnek folyamatok, amelyeknek nagyobb az energia és alacsonyabb az információ tartalma és fordítva. Egy példával szemléltetve: egy mélytudat-kommunikációnak általában magasabb az információ- és alacsonyabb az energiatartalma, egy bioenergetikai folyamatban ez pont fordítva is lehet.
2. Ahogy az univerzumban mindennek, ezeknek az energia/információ csomagoknak is van rezgésük, meghatározott frekvenciájuk. Analógiaként az általunk ismert elektromágneses sugárzásokhoz, egy E/I csomagnak is lehetnek alacsonyabb és magasabb rezgéstartományai. Emlékeztetnék arra a korábbiakban megfogalmazott definíciónkra, hogy univerzális intelligencia mindaz, ami képes az energia/információ csomagok érzékelésére és átalakítására. Ebből következik, hogy minden lélek/tudat rendelkezik univerzális intelligenciával, részt vesz a tudati/lelki evolúció kozmikus folyamatában. De ezt a megállapítást némiképp árnyalnunk kell: nem minden intelligens tudat képes minden frekvenciájú E/I csomag érzékelésére, átalakítására, ez függ az adott lélek/tudat evolúciós szintjétől. Egy egyszerű analógia erre is: egy hagyományos rádiókészülék csak egy meghatározott frekvenciasáv elektromágneses rezgéseit képes venni és átalakítani számunkra hallható hangokká. Nem lesz képes arra, hogy pl. egy katonai lokátor mikrohullámú sugárzását befogja és átalakítsa. Tehát ember és ember között is van különbség abban, milyen energia/információ csomagot képes érzékelni, befogadni és milyeneket nem.
3. Az E/I csomagoknak lehet pozitív és negatív töltésük. Az energia/információ csomagok töltését minden univerzális intelligencia képes ellentétes pólusúvá alakítani. Tehát előfordulhat, hogy a lelkünk/tudatunk egy pozitív töltési energiát fogad be, de azt negatív töltésű energiaként sugározzuk tovább, természetesen ez fordítva is igaz. Fontos, hogy a negatív és pozitív jelző ebben az esetben csak az univerzális rendszer egészének szemszögéből értelmezhető, tehát nincs köze ahhoz, hogy mi szubjektív módon mit ítélünk meg pozitív vagy negatív gondolatként, érzésként.
4. Az univerzum egészének energetikai egyensúlyi állapotát a különböző frekvenciájú és töltésű E/I csomagok dinamikus egyensúlyi állapota biztosítja. Ennek az egyensúlyi állapotnak a megbomlása mind a mikro-, mind a makrorendszerek szintjén diszharmonikus állapothoz vezet. A diszharmonikus állapotok azonban evolúciós szempontból szükségszerűek lehetnek, mert automatikusan maguk után vonják az ellentétes pólusú és hatású energiák/információk aktivitásának felerősödését. A diszharmonikus állapotot magasabb frekvenciájú energiák/információk próbálják ismét egyensúlyi állapotba hozni, így lehetővé téve a diszharmonikus állapotba került rendszer evolúcióját.

Ezek a megállapítások elsőre talán kicsit elvontnak tűnhetnek, de rendszerszinten értelmezhetővé tesznek többek között minden biológiai, lelki, szociálpszichológiai, társadalmi, sőt fizikai folyamatot. Mikrorendszer szinten diszharmikus állapot pl. egy betegség, vagy egy lelki válság is. Makrorendszer szintjén diszharmikus állapotok dominálnak a Föld és az emberi civilizáció elmúlt és jelen időszakában, sőt ez valójában az univerzumnak egy szegletét érinti, amelybe a mi naprendszerünk is tartozik.

Az entitás fogalma: egy létforma teljes energetikai (és adott esetben: biológiai) struktúrájának összefoglaló elnevezése, ami az ember esetében: tudati energiák (lélek), aurarétegek, biológiai test.

Térjünk még röviden vissza a tudat/lélek fogalmához. Ahogy ezt már korábban megfogalmaztuk, a lélek tartalmazza az embert felépítő valamennyi energia/információ csomag időtlen esszenciáját. Elpusztíthatatlan, de nem statikus állapotú, változik. A változás nem feltétlenül előremutató, a tudat vissza is fejlődhet, azaz csökken az energiája, információtartalmának „hasznossága“. Az emberek túlnyomó többsége tudatának csak azt a részét éli meg, amely közvetlenül részt vesz az adott életének folyamatában, csak a biológiai test halála után tapasztalja meg tudati energiáinak/lelkének teljességét. A tudat/lélek valójában egységes energia, de az előbbi megállapításból fakadóan két részre szokás bontani: a jelen életünkben ön(én)tudatot adó tudatrészre, és a felettes tudatra (számos más elnevezés is előfordul az irodalomban). A felettes tudat működését nem éljük meg tudatosan, nem is lenne célszerű, mert jelenleg a biológiai struktúránk nem alkalmas minden általa befogadott energia és információ feldolgozására. Leegyszerűsítve: a felettes tudat tárolja minden addigi életünk tudásának esszenciáját, az adott életre vonatkozó életterv csomópontjait, részt vesz az univerzumból érkező E/I csomagok befogadásában, továbbításában, az E/I csomagokból az információk egy részét feldolgozza az éntudat számára – ezeket élhetjük meg inspiriációként, intuícióként, előző életbeli emlékként.

A következő fogalom teljesen új lesz, egy általunk alkotott szóösszetétel: tudat-szövet (lélek-szövet). Ahogy a biológiai szervezetekben a hasonló funkciójú sejtek egymáshoz kapcsolódva szöveteket alkotnak, ugyanúgy ezt az entitások tudatai/lelkei is megtehetik. A tudat-szövet alkotás apropója jellemzően a közös élettér, az emberi faj esetében: a Föld. A Földön élő valamennyi ember részese ennek a szimbiózisnak, amit Egységes Földi Tudatszövetnek (EFT) hívunk. Az EFT feladata, hogy segítse az emberi faj egészének fennmaradását, evolúcióját, az egyedek közötti energia- és információcserét. Az EFT szervesen kapcsolódik bolygónk többi energetikai rendszeréhez, így például az állatok, növények, sőt az elemek (kőzetek, víz stb.) energetikai struktúráihoz is, és velük együtt alkotja a bolygónk rendkívül összetett élő rendszerét, ahol minden esemény hatással van a Föld egészére. Hasonló elvekre épülve alkotnak tudat-szöveteket Földön kívüli létformák is. És hogy a kör bezáruljon: földi és Földön kívüli tudat-szövetek is szimbiotikus rendszert alkothatnak, hogy segítsék egymás fejlődését és a világegyetem egy adott részében közös életteret hozzanak létre. Így lesznek a sejtekből szövetek, a szövetekből szervek, a szervekből a test. Ahogy fent, úgy lent, ahogy kicsiben, úgy nagyban, azaz Minden Egy: ez az Élő Univerzum.

(forrás: https://webcache.googleusercontent.com/ )