Tudományos háttér (avagy hogy kerül az információ a lapokra)

Vektoriális és skaláris mágneses mezők:
A kísérleti orvostudományban az állandó mágneseség hatása az emberi szervezetre már rég ismert, de ez a hatás nem mindig stabil. A mágneses mező terápia jelenleg a vertikális mezőt használja, anélkül hogy tudnák, hogy a betegség központjának milyen a polaritása. Valakire ez a terápia pozitív hatásúnak bizonyul, másoknál hatástalan vagy akár negatív. Ugyanez történik mágnesezett vízzel is, melyet a mezőgazdaságban használnak. Némelyik növénynél az aratási mennyiség megnövekszik, míg másiknál marad a normál.
A természetben nincsenek hasonló váltakozó hatások. A természet a multi polarizációt alkalmazza és ezzel a biológiai szervezeteknek megengedi, hogy saját maga válassza ki az élet javulásához szükséges jogot a skaláris mágneses mezővel.
A skaláris mágneses mező tapasztalati hatásait G. N. Nikolaev bizonyította   (A felfedezést 1982-ben regisztrálták). Egy hengeres mágnest hozott létre és 180 fokkal megfordította az egyik felét. Ebből az következett, hogy a vertikális mágneses mezőnek a metszetnél nulla volt az összértéke, de a vertikális potenciál és a skaláris mágneses mező feszültségi értékeinek az összege elérte a maximumot.
Ez a skaláris mágneses mező az áramlásra hosszirányú energia erőkkel hat és nem úgy, mint az ismert keresztirányú vertikális mágneses mező. G. N. Nikolaev felfedezése egy teljesen új elképzelést adott az önmaguktól mozgó töltések mágneses erejéről, az eletromágneses hosszirányú hullámok második féle mágneses mezőjéről és minden fizikusban kételyeket és zavarodottságot keltett. A legelképesztőbb az a tény, hogy a skaláris mágneses mező az ismert vertikális mágneses mezővel szemben nem a szokványos mágneses anyagokkal hat együtt és ezt következtetően nem lehetett Faraday és Ampere ismert módszereivel bizonyítani.
Érdekes megállapítani, hogy a skaláris mágneses mező jelentős hatékonyságát a biológiai szervezetekre az élő sejtek élettevékenységének az elméleti vizsgálatával bizonyítani lehet. Bár az élő sejt és az élő anyag ezeket a hosszantartó evolúciós folyamatok alatt már automatikusan használta, mivel az élet tevékenységhez ezek optimálisak és elfogadhatók, mi még csak nem rég álltunk neki a skaláris mágneses mezőről és a hosszirányú elektromágneses hullámokról beszélni.
A sejt hasonló töltöttségi szerkezete a burkolaton található szimbólum töltöttségével Ostrowskij-Gauss alapelve szerint nemcsak az elektromos de a mágneses mezőkre is a sejten kívül egy egyedi kedvező kompenzációs hatással van. Azáltal, hogy az élő természet az elektromos mezőket a sejten belül is használja, benne van a lehetőség, hogy a szomszédos sejteket, melyek saját elektromos mezővel rendelkeznek ne ingerelje. A sejtre való külső behatás folytán egy olyan folyamat alakul ki mely vagy növeli vagy csökkenti a töltöttség nagyságát, mely nemcsak a szokásos keresztirányú  elektromágneses mezők kialakulását akadályozza meg a sejten kívül, hanem a kevésbé ismert skaláris, hosszirányú mágneses mezőket és a velük összekötött hullámokat ingerli, melyek az élő sejtek által információs csere mezőként minden sejt között alkalmazhatók.
Az Omsker alkalmazott pszichofizikai intézmény kutatási eredményei szerint különösen gyenge, örvénylő mágneses mezőket fedeztek fel, melyek minden biológiai rendszer közelében megtalálhatók és melyekne szoros váltakozó kapcsolata van a mágneses mezőkkel és a biológiai rendszerekkel. Ezek a mezők a biológiai szervezeteknél egy extra- és intra sejtes összhatásos eljárásként használatosak. A tudosók megtanulták ezeket az örvénylő mágneses mezőket az emberben a különböző szervek és rendszerek diagnosztikai állapotának a felmérésére alkalmazni és a mikro florát és parazitát, melyek az emberi szervezetet "benépesítik" meghatározni.
 
A föld mágneses mezőjének az irányító ritmusa:
A föld mágnese mezőjének az irányító ritmusa domináns szerepet játszik az instabil, nem lineáris nyitott biológiai rendszerek immunitásának a fenttartásába, mellyel minden bioritmus szinkronizálódik.
A föld is, mint egy élőlény alkalmas az energiacserére. Ez a cserekapcsolat a világegyetemmel a Hartmann -és Curry háló merőleges síkja által történik, melyek a földfelszínén egymást keresztezik és geopatogén zónákat alkotnak. Ezen felül a föld hasonlóan fejlődik élő szervezetté, úgyhogy a mágneses mezőjének a frekvencia jellemzőit változtatja. A föld mágneses mezője kb. 2000 évvel ezelőtt kezdett el gyengülni. Súlyos csökkenés az elmúlt 50 évben volt észlelhető, de 1994-ben kezdődött a hatalmas ingadozása.
Létezik az úgynevezett „Schumann frekvencia” – ez a hullám a föld mágneses mezőjéből indul ki (ez a föld „szívverésének a ritmusa) és egy fajlagos 7,83 Herz frekvenciával rendelkezik. Sokáig olyan stabil volt, hogy a katonaság még a műszereit is erre szabályozta. De Schumann Frekvencia elkezdett növekedni és 1994-ben 8,6 Hz; 1999-ben már 11,2 Hz és 2000 végére már majdnem 12 Hz. Az feltételezik, hogy a Schumann frekvencia kb. 13 Hz-et is eléri.
Ezért viszont az embereknek akik a föld mágneses irányító ritmusa szerint 7,83 Hz frekvenciával születtek és felnőttek, egy többszörösen megnövekedett föld mágneses bioritmushoz kell hozzá igazodniuk, mely a szervezetben a de-szinkronizációt megnöveli és hajlamosabbá tesz a gyengeségekre akár még betegségekhez vagy idő előtti öregedéshez is vezethet.
 
A szervezet működési állapotának a javítása:
Minden biológiai folyamat a hullám cserével összekötött rezgések rendszerén alapul. De a frekvencia fázis váltakozásának hatása a rendszerben való rezgésekkel és a külső hatásokkal a legésszerűbben úgy tekinthető, mint a rezgések nem lineáris szinkronizációja.
Az egészség fogalma azt jelenti, hogy jól szervezetten működik minden szerv és rendszer harmóniában a környezettel. De a diszharmóniát okozó tényezőket pont a mi századunkban az ember technológiai  fejlődése miatt figyelmen kívül hagyjuk.
 Ilyenek mint:
-az ivóvíz minőségének drasztikus csökkenése,
-a föld és víz felszíneinek a szennyezése, mely megváltoztatta a növényvilágot és az állati táplálékláncot,
-az elektromágneses technogén szmog (a hatása túlszárnyalja a nukleáris maradvány sugárzásokat),
-társadalmi hatások,
-geopatogén zónákban lakóépületek építése,
-a föld mágneses mezőjének erősen megváltoztatott frekvencia jellemzői.
Az elveszett harmónia helyreállításáért szükségesek az olyen eszközök, melyek a szervezetben a külső zavart kompenzálják, hogy a teljességét és a teljes értékű működésének a lehetőségét fenntartsa. A bioszisztémára ható alacsony multirezonanciás hatások a mindenkor megadott cél függvényében ilyen esetben a legbiztonságosabbak és leghatékonyabbak. A természetben előforduló skaláris mágneses mezők a velük összekötött elektromágneses hosszirányú hullámok, melyek az élő anyag bioinformációs mezőit jelképezik, adják meg a természetes szerkezetet, mely a bioszisztémák közötti hullámcserét garantálják.
„A biológiai szervezet működési állapotának korrektora” - KFSZ - találmányt az orosz államszövetség No2214843 szabadalmi számon 2002-ben az orosz Sergej Valentinovich Koltzov fizikus nevéhez regisztrálta be és védete le. Koltzov a Moszkvai Állami Egyetem Műszaki kar Matematikus szakán végzett és korábban a kozmikus katonai részlegen dolgozott rakétakutatás és ürkutatás ágon. Az elmúlt években  antenna együttesekkel foglalkozott az egymástól távol eső kapcsolatok közötti áramlásokat kutatta.
A korrekciós lapok felfedezése előtti években S. V. Kolzov az antennaszerkezetek passzív rezonátorainak  hatékonyságaival és kapacitásának a növelésével foglalkozott. Ez által fedezte fel a rezonátorok pozitív hatását az emberekre, mely a bioritmikusan polarizált lapok fejlesztésében is előre segítette – és a Korrekciós Lapok feltalálásához vezette.
S. V. Kolzov megfigyelései alapján a bio-ritmikus-polarizáció hatása nem teljes a fizikai elektromágneses elméletben, melyet Maxwell egyenletei adtak meg. De a mágnesesség tudományos irodalomának áttanulmányozása után különös kíváncsisággal fedezte fel előtte számára ismeretlen kísérletek leírását Tomski G. V. Nikolaev fizikustól a skaláris mágneses mezőre vonatkozóan. 
Rájött, hogy egy mágnes mágneses kölcsönhatást mutat egy másik ugyanolyan mágnessel még úgy is ha függőlegesen vannak egymáshoz képest. Kísérleteiben  S. V. Kolzov, Korrekciós Lapjai felfedezése során különösen a kialakult a skaláris mágneses mező és a hosszirányú elektromos erők egymásra hatását kutatta melyek most a fizikai folyamatok lényegét adják. A korrekciós lapok és a bio-ritmikus-polarizáció kísérletek alatt a fő figyelmet  a mágnesessé tétel kialakításakor kapott mágneses anyag mágnesként való megjelenésének az időpontjára helyezték a kisugárzás szempontjából a külső mágneses mező polarizációja szerint. Könnyeben fogalmazva, azt figyelték meg és kívánták elérni hogy az új mágnes mágnesessé tétele során „jegyezze meg ” minden mező jellemzőjét, mely az adott pillanatban mikor mágnesessé tesszük ott van közelében, és aztán „sugározza ki”. Ez az emlékező tulajdonságot elkezdték a kolcov lapok előállítása során az információk tárolására alkalmazni. Különböző ritka és hasznos gyógynövények, ásványok, természetes anyagok erőhely sugárzások információit a lappal "megjegyeztetni" a fenti folyamat lefolyása közben, mely által lehetségessé vált, különböző fajta kolcov lapokat speciális programokkal létrehozni.
Amit a mágneses anyag a mágnesessé tétel időpontjában a körülötte lévő mezőkből „ megjegyez” azt amíg a mágneséget nem vonják el határozatlan ideig képes „ azemlékezetében tárolni”. Ez  passzív kisugárzás esetén a biológiai szervezetnek nem mindig hasznos. Ezért minden egyes kolcov lap előállításakor az egyes alkotókat, speciális termekben végzik nagyon ügyelve a biztonságra, az „irányított” mágnesessé tételre, a szükséges hullámmező forrás előállítására és a frekvencia semleges tisztaságának szigorú betartására. A Kolcov lapok gyártásakor és a rezonátorok működésénél a zenei hangskálát és a fény színkép felépítésének a törvényeit vették figyelembe, és az „arany metszetet”.
Érdekes emellett az a tény, hogy a kamrának a hullámforrása nem feltétlenül a mágneses anyagból ered. Az élő természetben szálszerkezetek vesznek minket körül, melyek természetes multi-frekvencia hullámvezetőként alkalmazhatók. Ha két fahasábot ugyanazon elv alapján összekötünk mint két mágnest, akkor egy hullámforrást kapunk, mely hasonló a mágnesekéhez. Az ilyen berendezések elkerülhetetlenül hosszirányú elektromágneses mezőket képeznek. Ez a mechanika a növényekben felépíti a biológiai szervezet folyékony közvetítőjét Az emberi szervezetben az analóg működést a csontszerkezet végzi.
A korrektorok felépítési rendszere a szervezet működési állapotának:
A kolcov lap két külső lappal rendelkezik mágneses műanyagból. A külső kerület 55*78mm. A lapok  sarkaiban négy egyforma szerkezettel melyeknek a kerülete 14*19,5mm mely négy rétegű lapként négyzetes formában rögzített, mely kiváló minőségű mágneses gumiból van és egy nyílással mely a lap központja felé mutat. Azért hogy a skaláris mágneses mező kialakuljon, ami a hosszirányú elektromágneses erőket képzi, és az együttműködési hatást alkalmazza, felelős a a 4 chip ( 4 mikrodinamikai műszer ) A hatás ezek összegződéséből adódik ami az asszimmetrikus mágneses elemek különböző képpen kialakított pólusianak köszönhető. Azért hogy a szerkezetet a mechanikus sérülésektől megvédjük, műanyag testbe burkoljuk. A sima oldalán nyomtatva található a kolcov lap típusa, a borázott oldalára kell elhelyezni a strukturálni kívánt edényt teli folyadékkel. Mindkét felület aktív. Az eddig 15 évben a megfigyelések folyamán megállapították, hogy a hatékonysága ez idő alatt nem csökkent.
Kolcov Lapok fő hatásai:
A kolcov lapok feltalálójának a fő célja az volt, hogy kiderítse mennyire dinamikus és stabil a hosszirányú hullámok alacsony energiaigényű generátorainak a viszonya a külső mezőből jövő rendelleneségekkel.
A mezőszerkezet, melyet a kolcov lap képez hasonló a Föld mágneses mezejéhez, és a Föld mágneses mezeje az áramforrásra és a kapcsolatvezetője. Kísérletekben megállapították, hogy az elektormágneses forgó mezők minden irányban a szerkezet körül 5,5cm, 11cm, 160cm, 800cm stb. alakulnak ki. Az örvénynek kör formája van, mint egy mentőövnek.
A szerkezet egységes kialakítása miatt minden típusnak három fajta hatása van amit a biológiai szervezetre gyakorolhat, melyek a találmány szabadalmaival védve vannak:
1. A szervezet műkődési állapotának a korrekciója a bioritmus normalizálásával és a testnedvek strukturálásával;
2. A külső mágneses mező korrekciója, mely az élő szervezetre hat, ez azt jelenti hogy a szervezet védelme a külső káros mezőktől (elektromágneses szmog, geopatogén zónák sugárzása, társadalmi befolyások);
3. Folyékony anyagok strukturálása a szervezeten kívül. S. V. Kolzov és T. A. Starikova a Szabadalom tulajdonosai.
A szervezet műkődési állapotának a korrekciója a bioritmus normalizálásával és a testnedvek strukturálásával:
Miért igényli a szervezet a bioritmus a normalizálását és miáltal keletkezik a hiba? 
A normális működési rendszert károsító hatások közé tartoznak:
- A föld mágneses mezőjének  rezgési frekvencia változása (a frekvencia evolúciója, a mágneses viharok, napkitörések);
- Az emberiség növekedő mozgékonysága (gyors utazások vonatokkal és repülőkkel a különböző időzónákon keresztül);
- A technológiai elektromágneses szmog (amely különböző erőműtelepeken, a mobiltelefonok, a metro, a nagy mennyiségű elektromos háztartási gép, számítógépek, tv nézésből alakul ki, növeli a rádióhullámokat ezzel a bolygónk „sugárzását”);
- Az ébrenléti és alvási idő szociálisan befolyásolt károsítása, mely nincsen összhangban a sötét és világos napszakkal és az epi-fizikai működés melatonin-szerotonin ciklussal;
- Az egésznap károsított étkezési ritmusok (az emberekre nem vonatkozik az ami a vadállatokra hogy szükséges lenne este és még éjjel is étkezni);
- Az információs stressz általi túlterheltség (a negatívumok melyekre a tömegmédia programjai alapoznak, a gyilkoságokkal és erőszakkal teli filmek, a bűn érzetének a kialakítása a nemzeti tökéletlenség érzetének indikálása, a jövő szociális bizonytalansága);
- Más emberek társadalmi hatásai nagyon terhelik az egyént (az akaratlan ingerlékenység, botrány függőség, depresszió a biztonságos tér csökkenése végett, a nagyvárosok túlnépesedése – és az irigység, rosszakarat, káröröm által vezérelt szándékok);
- A szervezet károsítása a toxikus anyagok által, melyek a bolygónk bioszférájának a károsított ökológiájából származnak.
A kolcov lapok előállítási technológiája sejtszinten ismételi meg az élő szervezet elektromágneses mezőinek rendeződési alapelveit. A kolcov lapokon a Föld mágneses mező ritmusának egy harmonikus képe és a világűr sugárzása kerül fel, melyek az egész szervezetre vagy annak egyes működéseire jótékony hatással vannak. A kolcov lapok tehát kalibrálják a külső mezők ritmusával a szervezet ritmusát.
Az adott hibaforrás mely a kolcov lap közelében helyezkedik el az ellen reakciót hívja elő. Minél erősebb a hibaforrás , annál erősebb az ellen reakciója a kolcov lapnak a skaláris mágneses mező és a hosszirányú elektromágneses erők kialakulása után. A kolcov lap válasz reakciója olyan sokáig tart, ameddig a biológiai szervezetnek a ritmusa kiegyenlítődik. Amikor a probléma megoldódott (a belső rezgés a külsővel harmonizálódott) a kolcov lap hatásmechanizmusa leáll. Ezért ilyen biztonságos.
A kolcov lap integrációs együttműködésének az eredménye hogy a szervezet sav-bázis egyensúlyát, az oxidációs – újjáépítési folyamatok egyensúlyát a nap több időintervallumában segíti. Ez segíti a szervezet bioritmusának a komplikált hierarchiáját egyensúlyban tartani és ezzel az egészség alapkővét képezi. Az élettani behatása lassú örvénylő ritmusban történik: minden második órában a első és harmadik napon, a hetediken, tizennegyediken stb., és minél több a meglévő krónikus tünet, annál lassabban hat. Egy jól ismert tény az, hogy az ember és állat szervezetének a szövete 70 %-ban strukturált vizet tartalmaz. Ezért a testben található folyadék a kolcov lap egyik fő hatásköre. A szerkezet a ráhelyezett edényben lévő vizet strukturálja majd a szervezetbe víve a szövetben károsított  mikro keringés,- mely acidózissal, oxigénhiánnyal és toxikus anyagokkal függ össze- reagálni kezd. Ezzel az élő szervezet folyékony alkotó elemeinek a minősége javul és a sejtvízszerkezet információs tárolóképessége megnövekszik. A szervezet folyékony alkotó elemeinek szerves kötési oldhatóbbak lesznek (csökken a kövek képződése), a sejthártyák negatív töltéseit helyreállítja, a sejtek működését és regenerációját javítja. A sav-bázis egyensúlyt normalizálja,  a szövetekben javul a mikro keringés és metabolikus folyamatok ismét rendbe jönnek.
A kolcov lap alkalmazása a szervezet korrekciójára a külső elektromágneses mezők hatásakor:
Ahogyan már említettem, az emberi szervezet folyamatosan ki van téve az erős elektromágneses mezőknek, melyek a civilizáció technológiai fejlődésével összeköttetésben vannak. Az ember fejlődésének  korai szakaszaiban ezek a hatások nem voltak még megtalálhatóak és így ez embernek nem is kellett ellenük védekeznie. Csak a civilizáció fejlődésének a későbbi szakaszában megalkotott elektromos gépek, rádióösszeköttetések megjelenésével jöttek létre – melyek jelenleg teljesen megszokottak, de az emberi szervezet ön helyreállítási rendszerére nagyon negatívan hatnak.
Az elektromágneses mezők hatásait-, melyek a modern technika működésével szoros kapcsolatban vannak-, elektromágneses „szmog”-nak nevezik és az embernek ez ellen most védekeznie kell. Sokszor már észre sem vesszük , hogy nagyon veszélyes a hatása a nagyfeszültségű vezetékek, hűtőszekrények, felvonók, mosógépek, porszívók, kávédarálók és mixer erőmezőinek, az elektromosgrill és mikrohullámsütő, a ventilátorok és hajszárítok, az autók motorjai, a tv és a számítógép, a mobiltelefonok, sugárzásainak melyek nélkül már a szokásos háztartási kényelmet el sem tudnánk már képzelni.
Ahhoz hogy a mágneses erőmezőktől megvédjük magunkat, a kolcov lapot az éppen működő háztartási gép tetejére fektethetjük vagy éppenséggel magunknál is hordhatjuk.
Az elektromosmágneses mezők gyerekekre és várandós nőkre nagyon veszélyes lehet. Sok tudós képviseli azt a véleményt, hogy a változások, melyek az elektromágneses erőmezőkből keletkeznek, sejtszinten irreverzibilis jellegűek. Az emberekre lényeges veszélyt jelentenek a föld akusztikus-elektromos mezőinek az erő vonalán lévő rácsok – a Hartmann háló (meridiánnal párhuzamos irányban), mely négyszögletű tereket képez és az átlós Curry-hálót, mely a teret érdes formában hozza létre (mely északkeletről délnyugati irányba és északkeletről délnyugati irányban húzódnak). A hálók egy rendezett sorban párhuzamos függőleges falakat képeznek, melyek a földfelszínének az erővonalaiból indulnak és határtalanul a magaságba törnek.
Nyilvánvalóan ezeken a hálókon keresztül történik meg a kölcsönhatás (energia csere) a kozmikus sugárzások és a föld mágneses mezője között. Az embernek veszélyes, ha tartósan ilyen csomópontokon tartózkodik. Az idegrendszer működésében zavar léphet fel, az immunitás erősen csökkenhet és ezt követően krónikus fertőzések és tumorok alakulhatnak ki. Sajnos, a már ténylegesen létező és könnyen meghatározható geopatogén zónák helyi hálózatát lakás építéskor és tervezéskor nem veszik figyelembe, és az embereknek a saját biztonságuk miatt kell aggódniuk.
A Hartmann- és Curry hálókon kívül még a rendellenes helyek (földlemezek, törési vonalak, különböző folyamok)  is a geopatogén zónákhoz tartoznak, ahol a tellúr kémiai elemnek is egy nagyon erős sugárzása van. A sugárzások nagyon negatív hatással vannak az élő szervezetre és még az építményekre is. Ezért nem ajánlatos, hogy az emberek ilyen helyeken tartózkodjanak és ilyen helyeken potenciálisan veszélyeztet építményeket felépíteni. Kísérletekben megvizsgálták, hogy a kolcov lap minden geopatogén zónát a saját környezetében 1000 méterrel eltol.
A kolcov lapok az elektromágneses sugárzástól nem védenek meg, hanem átalakítják annak a szerkezeti formáját úgy, hogy a bioszisztéma szerkezeti felépítésével kompatibilis legyen. Elegendő ha, egy ruha zsebében magunknál tartjuk vagy egy nyakláncon a napfonatcsakra magasságában hordani ebben az esetben az ember védett. Ahhoz hogy agresszív mezőktől védjük magunkat, ajánlatos a kolcov lapot napközben a közlekedésben is magunknál tartani.
Nagyon fontos téma az emberek védelme a társadalmi behatásoktól, melyek a mai társadalomban nagy jelentőséggel bírnak. Régebben, amikor még nem volt elegendő tárgyilagos diagnosztikai lehetőség, a társadalmi befolyásokat csak feltételezni tudták. A számítástechnika segítségével most már lehetséges, a biomezőt és ennek a zavarait, melyeket tipikus betegségek és panaszok kisérnek, a Kirilian-hatás segítségével- az energia információ metrikus módszerével- egyértelműen láthatóvá tenni.
A kolcov lapok alkalmazása a testen kívül folyadékok strukturálására:
A víz minősége a természetes környezetben jelenleg már egy fontos problémává alakult ki. Rászoktunk arra, hogy az ivóvíz minőségéről, a bakteriális szennyezettségi fokából kiindulva, a toxikus adalékanyagokról (féregírtó, dioxin, nehézfémsók, radionulik stb.) beszéljünk. Ebben az összefüggésben megtanultuk, a tisztításának a különböző formáiról és a víz szűréséről érdeklődjünk, és erre a problémára fejlesztettünk egy felfogást. Az utóbbi években sokat beszéltek a szükségességéről, hogy a víz szerkezeti állapotát fel kell javítani. Ez mind a mai napig még sokaknak nem egyértelmű. Mindenki tudja, hogy a víz egy egyszerű kapcsolatot képez, mely két hidrogén atomból és egy oxigén atomból áll. De a tudósoknak a víz sok tulajdonsága még nem felel meg a kvantum kémia teljességi törvényeinek. Például, a víz szobahőmérsékleten egy folyadék, és hasonló tulajdonságokkal rendelkezik mint a H2S – kénhidrogén – viszont ez szobahőmérsékleten gáz halmaz állapotú. Legtöbbször egy anyag a fix állapotban sűrűbb mint folyékony állapotban, de  mint látjuk hogy a jég a vízen úszik. Csak a víznek van folyékony halmazállapotban plusz 4 Celsius fokon a legsűrűbb állapota. A számításos fagyási – és forrási hőmérséklete a víznek a tuladjonképpen sokkal kisebbnek kéne lenni mint amennyi tényleg. Az ésszerű magyarázata a víz kémiai és fizikai tulajdonságának csak az lehet, hogy a víz nem csak a H2O molekulákból áll, hanem meghatározók ezen a molekulák közötti  erős kötések. Nemrég lett csak ismert, hogy a vízmolekulák folyékony kristályokat képeznek, melyek csoportba rendeződnek. Egy feltétele annak hogy a folyadékok kristályokat képezzenek a hirdogén kötések, melyek akkor jönnek létre ha két hidrogén atom 104,7 fokos szögben összekapcsolódik. Ismert viszont, hogy ezek a hidrogén kötések rövid életűek (1*10-12 vagy 1*10-14 másodpercig vannak). Csak amikor 17 víz molekulából képződik egy csomó vagy maximum 912 molekulából alakulhat ki a váltakozó kapcsolat nagyon erős állandósulása és a víz stabil struktúrája. A csomók alkotják  a víz méhsejt szerkezetét. Ezeknek a sejteknek a kerülete 0,5 mikrométer, mely egy fázis kontraszt mikroszkóppal már jól látható. A sejtek összeköttetésének a változatait a sokaság magyarázza, melyből a víznek az egyedi információs képessége ered.
Strukturált víznek azt a vizet tekintjük, mely a hagyományos molekulakötéseknél nagyobb mennyiségben tartalmaz csomókat és ez az állapot stabil marad a destabilizáló faktorok hatásainak ellenére is. A forralás tönkre teszi a víz szerkezetét. Etalon a természetesen strukturált víznek egy forrás vize, vagy egy gleccser felolvadt vize.
Víz, mely a mai napokban a háztartási víz vezetékeiben folyik, körülbelül csak 40 %-ban tartalmaz stabil csomót és 60 %-ban nem strukturált. Ez a Föld elektromágneses hátterének technogén feltételes állapotából adódik, mely a víz szerkezetét tönkre teszi. A strukturált víz bio-fizikai tulajdonságai egyszerűen óriásiak: ebben a mikroorganizmusok nem tudnak szaporodni, nem hagy maga után sólerakódásokat és a mérgeket ártalmatlanítja. Van egy emlékező képessége és a különböző anyagok hatására részt vesz az információ átadásban. Ez ténylegesen az élő víz. Egy példa erre: A klórnak a kötései szerves anyagokkal dioxinokat, erős mérgeket képeznek melynek a szétesési idő periódusának a felezésével 6-tól akár 13 évig tarthat. Ezek a mérgek a vízzel és a táplálékkal a szervezetbe kerülnek, feloldódnak és a zsírokban tárolódnak. A legfőbb veszély, az hogy a létfontosságú bioaktív anyagokat (hormonok, vitaminok, enzimek) a romboló hatásával megsemmisíti.
Vizsgálatok kimutatták, hogy a strukturált víz képes, a vérplazmában található dioxin mennyiséget 45 %-al csökkenteni. Az ember sok energiát fogyaszt el, hogy a strukturálatlan vizet strukturált vízzé alakítsa át, és ezek a felesleges energia felhasználások,  a szervezetet idő előtt öregítik és gyengítik.
A háztartási gépek erős elektromágneses mezői, de akár a disszharmonikus zene, a kiabálás vagy veszekedés és a negatív társadalmi hatások is tönkre teszik a víz szerkezetét (még az emberben is).
A strukturált vizet a nap folyamán folyamatosan fogyasszuk!
 
V. N. Katsonov előadása:
Az emberi szervezet műkődési állapotának a javítása
Élő szervezetek energiája és önszabályozása
részlet