Titokzatos orosz gyógymódok

"Ez a lapocska a "funkcionális állapot korrektora" mely lapocska viselésével az ember 20 méteres körzetében képes harmonizálni a bioszférát..." 

" Ez a funkcionális korrektor,(KFSZ)... 2000 óta kapható Oroszországban, és az alternatív gyógyászat legsikeresebb termékei közé tartozik a FÁK - tagállamaiban. Tudományos elismerést is kivívott...A KFSZ használatáról A moszkvai Kozmosz Hotelben rendeztek 2010 májusában egy nagy konferenciát, amelyen ezer tudós és orvos vett részt a világ minden tájáról. Az esemény visszhangja lenyűgöző volt és eredményképpen megállapították,: a lapocska viselésével az ember képessé válik 20 méteres körzetben harmonizálni és úgynevezett magasabb rendezettségi szintre emelni a bioszférát.Ez nemcsak az egészségre van hatással, hanem mindenre , ami energiával rendelkezik. Így a lapocskák például áram - és energiamegtakarítási céllal is eredményesen használhatók.
....a Kolcov- lapocskákon olyan pozitív energetikai információt rögzítettek,amelyek nemcsak az emberi szervezetet, hanem a mágneses erőteret, és a minket kötülvevő kozmikus rezgéseket is harmonizálja. Az egészség ugyanis azt jelenti, hogy mindig az optimális rendezettség állapotában vagyunk, a betegség pedig az alacsonyabb rendezettségi szint eredménye....
A német Life Tesztintézet Emmendingenben pontos ismeretekkel kívánt rendelkezni erről,és 2011 -- ben elvégezte a funkcionális állapot korrektorának vizsgálatát.Olyan vizs-gálati személyeket teszteltek, akik erős negatív sugárzásnak voltak kitéve, például mobiltelefon-használat közben, illetve olyanokat, akik súlyos egészségi problémával küzdöttek. Az eredmények megdöbbentőek voltak. A Kolcov-lapocskák minden esetben korrigáltak minden diszharmóniát, és az energiarendszert visszaállították az ideális értékekre. Az idő-sebb felnőttek esetében makkegészséges fiatalokra jellemző értékeket mértek. Sötétlátóteres mikroszkópiával a vizsgálat előtt és után készült fotók jól igazolják ezeknek a „csoda la- pocskáknak" a hatásmódját....
...A lapocskák, mint mondtuk, csodálatos remekművek, és valóban interakcióba lépnek egész környezetükkel. Úgy tűnik, mintha bizonyos ügyekben átvennék a kommunikáció irányítását, másodpercek alatt rendet és rendszert teremtenek.
...néhány rendelkezésemre bocsátott lapocskával a tarsolyomban el-mentem egy kölni állatorvoshoz, aki sötétlátóteres mik-roszkóppal vérvizsgálatot végez négylábú betegeinél. Szándékosan döntöttem állatorvos mellett, mert el akartam kerülni, hogy egy esetleges emberbeteg külső benyomásai meghamisítsák a végeredményt. Egy kutyának mindegy, hogy gyógyító, orvos vagy taxisofőr áll-e vele szemben, így kizárt, hogy a beteg változtasson saját állapotán azál-tal, hogy hisz egy bizonyos eredményben. Először is előkészítettük a kísérletet: kialakítottunk öt kis fehér, tiszta mélyedést, ahová később a vérpróbákat tet-tük. Három mélyedésbe tettük Szergej Kolcov lapocskái közül az l-es, 2-es és 8-as számút. A tárgylemezeket köz-vetlenül ezekre a lapocskákra terveztük tenni. A másik két mélyedést üresen hagytuk más kísérletekhez. Ezzel az volt a célunk, hogy a vér ne kerüljön kapcsolatba más infor-mációval. Az állatorvos vett egy kis vért az egyik Ehrlichio-sisban (vérzéses kullancsláz, baktérium okozta fertőző betegség) megbetegedett kutyától. Ezt rákente az öt tárgy-lemezre, majd elhelyezte a cseppeket a semleges kis mélye-désekben. Miután megvizsgálta az egyik próbát a sötétlátóteres mikroszkóp alatt, többek között azt tapasztalta, hogy a vérlemezkék erősen összetapadnak, és ismét egyértelmű-en diagnosztizálta az Ehrlichiosist. A Kolcov-lapocskák hatására bekövetkező döbbenetes változás a 58. oldalon látható ábrákon követhető nyomon. Egészen hihetetlen: a bakteriális megbetegedés percek alatt megszűnt! A kutyát egyszer sem kezelték, vizsgálat közben ránk sem hederítve feküdt mellettünk és aludt."
Részlet,
Titokzatos orosz gyógymódok
Petra Neumayer, Tom Peter Reidorf könyvéből